Όροι χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου

  • Ο παρών ιστότοπος περιέχει στοιχεία για τη πορεία του GFS-PRO Recording Studio (Γιώργος Φλαμουρίδης) διαμέσου του χρόνου. Η συλλογή και προβολή των στοιχείων έχει γίνει καλοπροαίρετα και με γνώμονα τη μη προσβολή της υπόλειψης οποιουδήποτε μπορεί να αναφέρεται. Αν για κάποιο λόγο υπάρχει αντιγνωμία στον τρόπο παρουσίασης των στοιχείων, είμαστε πρόθυμοι για κάθε πρόταση, αλλαγή.
  • Όλα τα δικαιώματα, κατατεθειμένα σήματα, λογότυπα, κείμενα, άρθρα, φωτογραφίες, μουσικές συνθέσεις και γενικώς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ανήκουν αποκλειστικά στους νόμιμους δικαιούχους τους, εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα.